Toptester Oy – sertifioitu pakkaustestaaja

Toptester Oy on työskennellyt luotettavuustestauksen parissa jo vuodesta 2001. Alkujaan yritys tarjosi testauspalveluitaan lähes ainoastaan tietoliikenneteollisuuden käyttöön, mutta vuosien varrella palveluportfolio on laajentunut kattamaan toimijoita lukuisilta eri teollisuuden aloilta. Toptester Oy on tarjonnut sertifioitua pakkaustestausta jo vuodesta 2012 lähtien

Perustamisestaan lähtien vuodesta 2001 ja sijaintinaan Rovaniemi, Toptester Oy on palvellut yrityksiä maailmanlaajuisesti jo lähes 20 vuotta. Yrityksen alkusysäyksenä toimi Pohjois-Suomen tietoliikenneteollisuuden tarve ulkoistetulle testauspalvelulle. Kahden vuosikymmenen aikana yrityksen tarjoamien palveluiden kirjo on laajentunut huomattavasti ja monet maailmanlaajuisesti toimivat yritykset Suomessa, ja ulkomailla ovat havainneet Toptester Oy:n arvokkaaksi kumppaniksi. Toptester Oy:n arvoihin kuuluvat luotettava työetiikka, joustavuus sekä aikatauluissa että testien suunnittelussa, sekä läheinen yhteistyö asiakkaan kanssa. Toptester Oy:n henkilökunta omaa pitkän kokemuksen luotettavuustestauksen saralla – osa testiasiantuntijoista on työskennellyt testauksen parissa jo yli 15 vuotta.

Toptester Oy:llä on jo vuosien kokemus erilaisista pakkausten rasitustesteistä

 PAKKAUSTESTAUKSESTA

Toptester Oy tarjoaa monia palveluita myös pakkaustestauksen käyttöön. Maailmanlaajuisesti on olemassa hyvin erilaisia testimenetelmiä ja -standardeja, jotka soveltuvat nimenomaan pakkausten kestävyyden testaukseen. Näihin menetelmiin kuuluvat yleisesti ottaen erilaiset olosuhde – ja mekaaniset rasitukset. Käytännössä pakkaustestausta voidaan ajatella kahdesta eri kulmasta. Ensimmäisenä tarkastellaan pakkauksen ulkoista kestävyyttä testien aikana; ilmestyykö pakkaukseen koloja, repeämiä ynnä muita virheitä ja onko näiden virheiden laatu ja määrä hyväksyttävyyden rajoissa. Toisena tarkastellaan pakkauksen kykyä suojella sen sisällä olevaa tuotetta. Pakkauksen tehtävä on ennen kaikkea suojella tuotetta siten, että tuote saadaan ehjänä ja myyntikuntoisena määränpäähänsä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tuotteen toimivuus ja ulkokuori tulee tarkastaa myös pakkaustestiprosessin jälkeen. Kaiken kaikkiaan testauksen avulla toteutettu, huolellinen pakkaussuunnittelu voi parhaassa tapauksessa estää suurenkin määrän hajonneista paketeista tai tuotteista johtuvista palautuksista lähettäjälle. Täten pakkauksen suunnitteluun ja testaukseen käytetty investointi voi maksaa itsensä takaisin moninkertaisena summana yllättävän lyhyessäkin ajassa.

Pakkausten pudotustestausta

YMPÄRISTÖOLOSUHTEET, KULJETUSTÄRINÄT JA MEKAANISET RASITUKSET 

Kuljetuksen aikana pakkaus voi altistua hyvin erilaisille ympäristöolosuhteille alkaen äärimmäisen kylmästä ilmastosta aina korkean lämpötilan ja kosteuden olosuhteisiin saakka. Toptester Oy:n erikokoiset olosuhdekammiot, tarvittaessa myös olosuhdehuone kuormalavoja varten, omaavat valmiuden testata pakkasten lämpötilan ja kosteuden muutosten sietokykyä olosuhteissa -70 °C – +180 °C ja maksimi kosteus 98 % RH. Yleisesti ottaen olosuhdetestit suoritetaan ensimmäisenä, jotta mahdolliset olosuhteen aikaansaamat muunnokset pakkauksessa ovat jo ilmaantuneet, kun mekaanisia rasitustestejä aletaan suorittamaan. 

Pakkauksen kokemat kuljetuksen aikaset tärinäaltistukset voivat olla erittäin haitallisia erityisesti pakkauksen sisällölle. Pakkauksen kokemat tärinät kuljetuksen aikana ovat yleisesti ottaen ns. satunnaismuotoista tärinää (random vibration). Tämän lisäksi pakkaus voi myös hyppiä kuljetuksen aikana, jota varten on kehitetty ns. fixed displacement testi, jossa hyppyytetään testilaitteen päällä tietyllä taajuudella. Lisäksi on mahdollista, että pakkauksia lastataan päällekkäin, jolloin pakkauksen kokema tärinä tapahtuu lisämassan levätessä sen päällä. Tällöin pakkauksen päälle laitetaan paino tärinätestin aikana. Toptester käyttää testeissään Tira:n valmistamaa tärinätestilaitteistoa, jolla edellä mainittuja testejä voidaan suorittaa aina useiden satojen kilojen painoisiin pakkauksiin saakka. 

Erilaiset mekaaniset shokit ja iskut ovat myös olennainen osa testisuunnitelmaa, kun pakkauksen kuljetuksen kestävyyttä lähdetään testaamaan. Nämä iskut voivat muodostua esimerkiksi pakkauksen pudotuksesta tai lavan liukumisesta kuljetuksen aikana kuljetustilan seinään. Pudotustesterillä voidaan pakkaus pudottaa hallitusti altistaen iskuille vuoron perään eri reunat ja kulmat kyseisestä testauksen kohteesta. Kuormalavakoon paketteja varten on olemassa erilaisia iskutestejä, joista eräs mielenkiintoisimmista on incline impact testi, jossa mallinnetaan lavan liukumista kovaa vastakappaletta vasten. Yleinen testilaite kyseistä testiä varten koostuu kelkasta ja liukuradasta, jonka kulmaa voidaan säädellä kelkan kiihtyvyyden ja nopeuden säätämiseksi ja kelkka, johon lavan on sidottu, osuu kovaan seinään halutulla nopeudella. 

SERTIFIOITUA PAKKAUSTESTAUSTA

ISTA (International Safe Transit Association) on pohjoisamerikkalainen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää yleisesti ottaen pakkausten luotettavuutta yhdistää toisiinsa pakkausten valmistajat, lähettäjät, kuljettajat ja testauslaboratoriot. ISTA on luonut kattavan testistandardikirjan, jonka tarkoituksena on mallintaa rasitusolosuhteita joihin pakkaukset joutuvat erilaisten kuljetusprosessien aikana. Lisäksi ISTA ylläpitää testilaboratoriojärjestelmää, johon hyväksytyt toimijat omaavat ISTA:n hyväksymän virallisen kyvykkyyden suorittaa edellä mainitun testikirjaston testejä. Toptester Oy on kuulunut ISTA:n virallisten toimijoiden listalle vuodesta 2012, ja testimenetelmät kattavat pakettikoot pienimmistä paketeista kuormalavakoon testeihin saakka. Lisäksi on huomionarvoista, että Toptester Oy omaa myös sertifioidun testikapasiteetin ISTA kirjastossa määritellyille AMAZON.com- ja FedEx-standardien mukaisille testeille.

Yhteystietoja:

Kari Välikangas, Business Development Manager, kari.valikangas@toptester.com, +358 406538005

Joni Huotari, CEO, joni.huotari@toptester.com, +358 408259208

Viimeisimmät uutiset

Pakkaustestaus suunnittelun apuna

”Mikä niissä IP-testeissä maksaa?”

Hyväksytty: Ympäristö- ja olosuhdetestien vertailumittaus

NATOn AQAP 2110-osaamisen uusi sertifikaatti

MIL-STD-810H-testit 2024. Huomioi nämä ennen ulkoistamista

Testaamisen ABC: Nämä asiat jokaisen täytyisi tietää testaamisesta 

Toptester on Alihankintamessuilla Tampereella 2023

Mitä testi-insinöörin tehtäviin kuuluu Toptesterillä?

Minkä kokoisia pakkauksia voin testata Toptesterillä?

Edullisempi ja ekologisempi pakkaus – lue case study