pakkaustestin symboli

Pakkaustestaus

ISTA-pakkaustestaus kuuluu Toptesterin palveluihin. Olemme ISTA-sertifioitu kuljetuspakettitestitalo. Suoritamme testejä ISTA-standardin tai teidän oman standardinne mukaan.

ISTA-pakkaustestaus sopii teille, kun haluatte varmistaa tuotteen kuljetuspaketin kestävyyden ja suojaavuuden niin  kuljetuksen kuin varastoinninkin aikana. Meiltä saatavat ISTA-sertifioidut testimenetelmät ovat yleisin käytetty menetelmä nimenomaan kuljetuspaketin testaamiseen. ISTA-pakkaustestaus on myös kuljetusliikkeiden hyväksymä testimenetelmä. Voit lukea lisää tästä testimenetelmästä täältä: Ista Protocols.

ISTA-pakkaustestaus – mihin sitä tarvitaan?

Tiedätkö, suojaako valitsemanne pakkaus tuotetta riittävästi kuljetuksen aikana? Tai toimiiko pakkaus juuri kyseiselle tuotteille ja sen materiaaleille? Tai kestääkö pakkaus varastointia ja varastoinnin olosuhteita? Tuotekehityksessä laitetaan yleensä todella paljon resursseja tuotteen saattamiseksi markkinoille. Tässä vaiheessa voi kuitenkin unohtua tuotteen kuljetus ja kuljetuksen aikainen pakkaus. Kuljetuspakkauksen on suojeltava tuotetta. Hyväkään tuotekehitys tai tuotetestaus ei pääse oikeuksiinsa, mikäli tuote vahingoittuu kuljetuksessa.

Pakkaustestaus on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat tietoa pakkauksen kestävyydestä esimerkiksi kuljetuksen aikana. ISTA-pakkaustestaus on luotettava ja sertifioitu. Sen tavoitteena on selvittää pakkauksen kestävyys, mutta myös sen soveltuvuus käytettäväksi tietyn tuotteen kanssa. Lähtökohtaisesti pakkauksen on suojattava tuotetta, mutta sen on oltava myös kestävä ja toisaalta myös turvallinen käyttäjälleen. Haasteita pakkauksen kestävyydelle asettavat kuljetus- kuin myös ympäristöolosuhteet. Näitä asioita ISTA-pakkaustestauksessa pyritään selvittämään. 

ISTA-sertifioituja pakkaustestejä on mahdollista suorittaa vain sertifioidussa testauspaikassa. Toptester on akkreditoituna testitalona tälläinen. ISTA-pakkaustestaus sisältää useita erilaisia testejä ja testisarjoja. Toptesterin tarjoama testipalvelu koostuu testisuunnittelusta ja räätälöinnistä, testien koordinoinnista sekä itse testeistä. Autamme valitsemaan oikean, tarvitsemanne testin testipatteristosta, sekä räätälöimään testikokonaisuuden vaatimustenne mukaan. 

Täältä löydät lisää tietoa ISTA-standardoiduista testimenetelmistä sekä testien valinnoista: Ista Guidelines.

Pakkauspuristin, Toptester

Testin kuvaus

STANDARDIT – ISTA-PAKKAUSTESTAUS

  • ISTA 1A, B, C, D, E, G, H
  • ISTA 2A, B, C
  • ISTA 3A, B, C
  • ISTA 6 Amazon SIOC Type A, B, D
  • ISTA 7D
  • Asiakkaan oma standardi

TESTILAITTEET

ISTA-pakkaustestaus toteutetaan erilaisilla testilaitteilla. Käytämme palvelussaamme olosuhdekaappeja, täristintä ja pudotuslaitteistoa. Kaikki testilaitteemme on kalibroitu säännöllisesti. Testit tehdään ISTA-standardin mukaisesti tai halutessanne myös asiakkaan oman standardin mukaan.