korroosiotestin symboli

Korroosiotesti

Korroosiotesti, toiselta nimeltä suolasumutesti on kiihdytetty testi materiaaleille tai pinnoituksille. Korroosiotestimme ovat Finasin laadukkaita akkreditoituja testejä.

Korroosiotesti on hyödyllinen tehdä tuotteille, silloin kun arvioidaan erilaisia pinnoitteiden laatua tuotteessa tai sen osissa. Tälläisia tuotteita voivat olla esimerkiksi kaupalliset tuotteet tai vaikka teollisuuden tuotteet. Testausta vaativia tuotteita voivat olla myös lääketieteelliset tuotteet sekä autoiluun ja ilmailuun liittyvät tuotteet. Esimerkiksi lähes kaikki auton osat altistuvat helposti korroosiolle, ja niiden kestävyydestä on hyvä saada testattua tietoa.

Usein huolella tehty korroosiotesti on ainoa luotettava tapa tietää, kestääkö tuote, tai sen osat ja pinnat syövyttäviä ympäristöjä.  Tuotteissa voi olla erilaisia pintoja ja materiaaleja, jotka voivat käytössä altistua erilaisille syövyttäville olosuhteille. Esimerkiksi rannikkoalueilla kaikki käytettävät laitteet altistuvat suolaiselle ilmanalalle. Erityisesti myös merirahti altistuu suolaiselle olosuhteelle. Muita esimerkkejä ovat ajoneuvot. Ne altistuvat myös suolaisille olosuhteille, kun teitä suolataan talvella laajasti liukkauden estämiseksi.

Korroosion muodostuminen vaatii  pitkän ajan. Siksi tuotteiden korroosiotesti tavallisella korroosion ilmestymisnopeudella kestää todella kauan. Tämän vuoksi tarvitaan korroosiotestausta nopeutetuissa olosuhteissa. 

Toptesterin korroosiotesti on akkreditoitu testi. Näillä korroosiotesteillä voidaan testata materiaaleja esimerkiksi suhteessa edellä kuvattuihin olosuhteisiin. 

Miten korroosiotesti tehdään?

Kuten muidenkin testien, myös Toptesterin tekemän korroosiotestin pohjana on standardi. Korroosiotestissä tyypillinen käytettävä standardi on IEC 60068-2-11 ja ASTM B117. 

Käytännössä korroosiotesti on simulointitilanne. Siinä simuloidaan erilaisia vaativia olosuhteita suolasumukamiossa. Perustasoinen suolasumutesti tehdään kammiossa, jossa vallitsee +35 asteen lämpötila ja käytettävä suolaliuos on 5% NaCl.

Joidenkin tuotteiden kohdalla on tärkeää selvittää myös, soveltuvatko ne edellä kuvattua vaativampiin olosuhteisiin. Tälläisiä olosuhteita voivat olla esimerkiksi happaman ilman alueet, kuten teollisuusalueet. Muokattu suolasumustesti, eli korroosiotesti voi puolestaan perustua niin kutsuttuun syklaavaan testiin tai ph-muokattuun testiin. 

Testin kuvaus

STANDARDIT

  • IEC 60068-2-52
  • Nema 250 / ASTM B117
  • Def(AUST)5681 section 7.6.1
  • IEC 60068-2-11
  • MIL-STD 810G, Method 509
  • Asiakkaan oma standardi

TESTILAITE

Weiss SC/KWT 1000

  • Testitilan tilavuus 1028 litraa (1675x645x1140 mm PxLxK)
  • Lämpötila-alue 5K yli ympäräivän olosuhteen aina +50 asteeseen asti
  • Kosteusalue ympäröivästä olosuhteestä saturaatioon
  • Useita testistandardeja mm. DIN 50021, MIL STD 810 Method 509, IEC 60068-2-11