Laatujärjestelmä

Toptester on sitoutunut laadukkaiden testipalvelujen tuottamiseen. Laadunvarmistusta varten olemme luoneet laatujärjestelmän. Laatujärjestelmämme perustuu ISO/IEC 17025 standardiin. Tämä standardi määrittelee laatumääritelmät testauslaboratorioille ja olemme Finasin akkreditoima. Finas on Suomen kansallinen akkreditointielin.

Toptester on virallinen ISTA-testitalo. Pakattujen tuotteiden testimentelmät täyttävät International Safe Transit Association (ISTA) vaatimukset.

Ohessa Toptesterin sertifikaatit (klikkaa linkkejä):

TOPTESTER OY

Kuljetuspakettien testaus laadukkaasti. Olemme virallinen ISTA-testitalo

NATOn AQAP 2110

Toptester vahvisti osaamistaan puolustusteollisuuteen ja sai sertifikaatin NATOn AQAP 2110-laatujärjestelmän tuntemuksesta.

AQAP 2110-julkaisuun kuuluu NATOn laadunvarmistuksen vaatimukset suunnittelulle, kehitykselle ja tuotannolle.