Valaisintestaus

Valaisimet kohtaavaat käyttökohteesta riippuen erilaisia olosuhteita aina teollisuushallin katosta ulkoilmaan, jossa sateet ja myrskyt rasittavat valaisinta. Toptester Oy:n testauspalveluista löydät useamman testimenetelmän varmistamaan tuotteesi laadun eri olosuhteissa.

Meiltä löytyy erilaisia virtalähteitä valaisimen toiminnalliseksi saattamista varten. Tarjolla on myös erikoismaalia, jolla voidaan käsitellä valaisimen sisusta, ennen vesitestiä. Jos tuote on vuotanut testin aikana, maali indikoi selkeästi vuotopaikan.

Palveluitamme

vesi- ja pölytiiveystestin symboli

Vesi- ja pölytestit

Vesi- ja pölytiiveystestit ovat yleisimmät testit valaisimille. Teemme testit akkreditoidusti joko IEC 60529 tai IEC 60598-standardin mukaan. 

IEC 60529 standardi on yleinen tiiveystestausstandardi kotelorakenteille. IEC 60598 standardi on erityisesti valaisimille tarkoitettu tiiiveystestausstandardi. IEC 60598 standardin testit noudattalevat pääsääntöisesti IEC 60529 standardin testejä ja suurin poikkeus on testien jälkeen tehtävä sähköturvallisuustestaus.

Testin suoritamme CE-Multitesterilla standardin vaatimalla tavalla.

pallotykkitestin symboli

Pallotykkitestit

Testipalveluihimme kuuluu myös pallotykkitestit, jolla varmistetaan valaisimen toiminta ja mekaaninen kestävyys, kun valaisin sijoittuu esimerkiksi urheiluhalliin.

Tämän testausta ohjaa standardi VDE 0710 Teil 13. Tässä testissä valaisinta ammutaan käsipallolla paineilmatoimisen pallotykin avulla useita kertoja kohtisuoraa ja viistosta. Testin päätteeksi valaisimen toiminnallisuus ja visuaalinen kunto tarkastatetaan.

tuuli- ja sadetestin symboli

Tuuli- ja sadetestit

Jos tuotteesi taas sijoittuu ulkoilmaan ja altistuu myrskyille tarjoamme tähän tuuli- ja sadetestiä. Testi tehdään tyypillisesti joko Telcordian tai MIL-standardin mukaan. Tuote altistuu testin aikana neljästä tai kuudesta suunnasta kovalle tuulelle ja vesisateelle.

Testin päätteeksi valaisimen toiminnallisuus ja visuaalinen kunto tarkastatetaan. Valaisin myös avataan ja tarkistetaan, että valaisimen sisälle ei ole päässyt vettä.

täristystestin symboli

Tärinätestit

Valaisin voi sijoittua esimerkiksi ympäristöön, joka on tärinälle altiina. Tälläinen olosuhde on esimerkiksi ajoneuvoissa tai silloissa, jossa liikenne aiheuttaa jatkuvaa tärinää.

Tira-täristimen avulla voimme täristää valaisimen esimerkiksi junissa tai ajoneuvoissa esiintyvän tyypillisen tärinän mukaan. Näitä testejä ohjaa useampi eri standardi. Täristys voidaan tehdä myös asiakkaan toimittaman todellisen mitatut tärinädatan mukaan.

lämpötila- ja kosteustestin symboli

Lämpötilatestit

Lämpötilatestauksessa valaisimen toiminta tarkastetaan haluttuja lämpötiloja vastaan. Tyypillisesti lämpötila- ja kosteustestejä ohjaa IEC 60068-standardisarja. Tässä testissä käytämme olosuhdekaappeja, tutummin sääkaappeja, halutun lämpötilan luomiseen.

Tässä testissä voidaan todentaa valaisimen toiminta esimerkiksi seuraavassa olosuhteessa: lämpötila +40˚C ja kosteus 93% tai toinen esimerkki kylmästä: lämpötila -40˚C ja pitoaika 24 tuntia.

IK-testin symboli

Iskutestit

Virallisilla, akkreditoiduilla IK-iskutesteillä, voidaan todentaa valaisimen iskunkestävyys. Iskutestejä ohjaa SFS-EN 62262-standardi. Tässä testissä valaisimen päälle pudotetaan haetun IK-luokan mukainen irtopunnus ohjatusti.

Standardi mahdollistaa myös heilurivasaran käytön tässä testissä ja kyseinen testilaite löytyy myös valikoimastamme.

Kuvassa upotusaltaamme (IPX7 testi) ja pallotykkimme.

Yhteystiedot: info@toptester.fi

kari.valikangas@toptester.fi

Puh. 040 653 8005