Toptester labview

Muovituotteen testaus

Muovituotteet toimivat hyvin monesti herkkien elektroniikkakokoonpanojen suojana ja muotoilun myötä, joko toiminnallisena tai koristeellisena esineenä kuluttajalle.

Muovin muovaamiseen valmistusmenetelmiä on paljon, mutta esimerkiksi ruiskupuristetun muovinosaan voi liittyä erilaisia muovimateriaalin jännityksiä. Näitä ns. muottijännityksiä voi tuotekehitysinsinööri helposti tutkia toimiston pöydällä seuraavasti: Siveli tuotteeseesi työpäivän päätteeksi oikeaa voita. Aamulla töihin palatessasi voit todeta, onko muovituotteessasi halkeamia. Toinen helppo keittiön tuote muoviosan jännitysten esiintuomiseen on oliiviöljy. Toimi samoin kuin voin kanssa. Näiden lisäksi Toptester Oy:n testauspalveluista löydät useamman testimenetelmän varmistamaan muovituotteesi laadun eri olosuhteissa.

Palveluitamme

vesi- ja pölytiiveystestin symboli

Vesi- ja pölytestit

Vesi- ja pölytiiveystestit ovat yleisimmät testit muovista tehdylle kotelolle. Teemme testit akkreditoidusti joko IEC 60529 tai IEC 60598-standardin mukaan.

IEC 60529 standardi on yleinen tiiveystestausstandardi kotelorakenteille. IEC 60598 standardi on erityisesti valaisimille tarkoitettu tiiiveystestausstandardi. IEC 60598 standardin testit noudattalevat pääsääntöisesti IEC 60529 standardin testejä ja suurin poikkeus on testien jälkeen tehtävä sähköturvallisuustestaus. Testin suoritamme CE-Multitesterilla standardin vaatimalla tavalla.

korroosiotestin symboli

Kemikaalialtistus

Kemikaalialtistus muovituotteelle voi tapahtua esimerkiksi tuotetta käyttävän henkilön käsien kautta, siivouksen yhteydessä tai vaikkapa luonnossa liikkumassa ollessa ja hyttyskarkoitustuotteita käyttäen.

Meillä kemikaalirasitustestit tehdään esimerkiksi sivelemällä haluttua kemikaalia muovituotteen pinnalle ja siirtämällä tuote olosuhdekaappiin, jossa on korotettu lämpötila kemiallisen reaktion kiihdyttämiseksi. Tuote tutkitaan testin jälkeen visuaalisesti, esimerkiksi painatusten osalta, pinnanlaadun ja kiillon osalta. Testin jälkeen voimme myös suorittaa tuotteelle viralliset IK-iskutestit. Lloyd-materiaalitesterillä tehtävät vetotestit soveltuvat myös kemikaalirasituksen päätteeksi tehtäväksi.

tuuli- ja sadetestin symboli

Tuuli- ja sadetestit

Jos tuotteesi taas sijoittuu ulkoilmaan ja altistuu myrskyille tarjoamme tähän tuuli- ja sadetestiä. Testi tehdään tyypillisesti joko Telcordian tai MIL-standardin mukaan.

Tuote altistuu testin aikana neljästä tai kuudesta suunnasta kovalle tuulelle ja vesisateelle. Testin päätteeksi tuotteen toiminnallisuus ja visuaalinen kunto tarkastatetaan. Tuote myös avataan ja tarkistetaan, että tuotteen sisälle ei ole päässyt vettä.

täristystestin symboli

Tärinätestit

Muovituote voi sijoittua esimerkiksi ympäristöön, joka on tärinälle altiina. Tälläinen olosuhde on esimerkiksi ajoneuvoissa, pylväissä tai silloissa, jossa liikenne aiheuttaa jatkuvaa tärinää.

Tira-täristimen avulla voimme täristää tuotteen esimerkiksi junissa tai ajoneuvoissa esiintyvän tyypillisen tärinän mukaan. Näitä testejä ohjaa useampi eri standardi. Täristys voidaan tehdä myös asiakkaan toimittaman todellisen mitatut tärinädatan mukaan.

lämpötila- ja kosteustestin symboli

Lämpötilatestit

Lämpötilatestauksessa muovituotteen toiminta tarkastetaan haluttuja lämpötiloja vastaan. Tyypillisesti lämpötila- ja kosteustestejä ohjaa IEC 60068-standardisarja. Tässä testissä käytämme olosuhdekaappeja, tutummin sääkaappeja, halutun lämpötilan luomiseen. Tässä testissä voidaan todentaa muovituotteen toiminta esimerkiksi seuraavassa olosuhteessa: lämpötila +60˚C ja kosteus 93% tai toinen esimerkki kylmästä: lämpötila -40˚C ja pitoaika 24 tuntia. Näin saadaan varsin kattava kuva muovituotteen toiminnasta kuumassa ja kylmässä lämpötilassa ja yllätykset loppukäyttäjällä ovat vähäisempiä.

85/85-testissä muovituote testataan 85 asteen lämmössä ja 85% suhteellisessa kosteudessa. Kun testi tehdään pitkänä testinä, 1000 tuntia, voidaan sanoa, että testi vastaan muovituotteen noin 8-10 vuoden elinikää. Mainitut arvot vanhentavat muovituotetta vahvasti nopeutettuna.

IK-testin symboli

Iskutestit

Virallisilla, akkreditoiduilla IK-iskutesteillä, voidaan todentaa muovituotteen tai muovikotelon iskunkestävyys. Iskutestejä ohjaa SFS-EN 62262-standardi.

Tässä testissä tuotteen päälle pudotetaan haetun IK-luokan mukainen irtopunnus ohjatusti. Standardi mahdollistaa myös heilurivasaran käytön tässä testissä ja kyseinen testilaite löytyy myös valikoimastamme.

Palotestit

Muovituotteen palotesteissä tyypillisesti käytetään ulkopuolista liekkiä muovituotteen sytyttämiseksi. Tämän jälkeen ulkoinen liekki sammutetaan, ajanottokello käynnistetään ja seurataan miten pitkään tuote palaa ilman ulkopuolista liekkiä. Toptesterillä on palotestitilat hallittuja palotestejä varten olemassa.

Testitulokset

Kun muovituotetta altistetaan eri olosuhteille ja kemikaaleille, niin monesti lopputulosta tarkistellaan toiminnallisuuden ja tuotteen visuaalisen virheetömyyden kautta. Toptester tarjoaa tähän myös mitattuja suureita avuksi johtopäätösten tekoon. LLoyd-materiaalitestereillä saamme vedettyä muovitteen myötö ja murtorajalle. Nämä testit tehdään yleensä ennen varsinaisia olosuhdetesteja ja toistetaan testien jälkeen, jolloin näemme miten muovi materiaalina on muuttunut.