materiaalitestin symboli

Materiaalitestit

Materiaalitestit ovat tärkeä osa komponenttien ja materiaalien laaduntarkkailua ennen massatuotantovaihetta. Materiaalitestereillä voidaan taivuttaa, vetää ja työntää esimerkiksi materiaalista tehtyjä koesauvoja materiaalin murto- tai myötörajalle asti.

Materiaalitestit ovat yksi tärkeimmistä testattavista asioista tuotekehityksessä. Esimerkiksi laitteiden valmistuksessa käytettävien materiaalien on vastattava niitä olosuhteita ja vaatimuksia, mitä niiden käyttö ja tehtävät vaativat. Tämän vuoksi laaja materiaalistestaus hyvissä ajoin ennen tuotteiden viemistä markkinoille on oikeastaan välttämättömyys. Toptester tarjoaa materiaalitestit laajasti eri alojen tarpeisiin. 

Miksi materiaalitestit kannattaa suorittaa?

Huolellisella materiaalitestauksella yritys varmistaa tuotteiden, komponettien ja niiden materiaalien sopivuuden käyttöönsä. Useilla aloilla, kuten ilmailussa ja rakennusalalla, sekä erityisesti kulutustuotteissa, on myös laatuun ja turvallisuuteen liittyviä standardeja, jotka tuotteiden sekä niiden komponenttien pitää ehdottomasti täyttää. Materiaalit myös vaihtelevat valtavasti. Komponentit voivat sisältää erilaisia materiaaleja, uusia materiaaleja, yhdistelmämateriaaleja tai komponenttimateriaaleja. 

Luotettava ja huolellinen materiaalitestaus ennen massatuotantoa säästää erityisesti tuotekehityksen ja valmistuksen kustannuksia. Hyvin testatuilla materiaaleilla pyritään välttämään kalliit takaisinvedot markkinoilta, eli siihen liittyy myös taloudellinen näkökulma. Ajoissa, ja huolella tehdyllä materiaalitestauksella on mahdollista välttää myös liian nopeasta markkinoille viennistä koituvia mainehaittoja. 

Materiaalitestit – mitä asioita niillä testataan?

Materiaalitestejä voidaan suorittaa erilaisiin asioihin, kuten mekaanisiin näkökulmiin  keskittyen. Materiaalitesteihin testeihin kuuluvat esimerkiksi taivutustestit. Erilaisia materiaalitestejä tehdään testereillä. Näillä testereillä voidaan esimerkiksi vetää ja taivuttaa koesauvoja myötä- ja murtorajoille asti erittäin tarkasti. Samalla testereiden avulla on mahdollista tarkastella materiaalien ominaisuuksia sekä suorittaa materiaalien laadunvarmistusta. Materiaalitestauksen laitteet soveltuvat myös tarkkoja toistoja vaativiin tehtäviin. Tälläisia ovat kuten esimerkiksi tuotteen tietyn näppäimen pitkäkestoisiin painallustesteihin. 

Testin kuvaus

MATERIAALITESTIT JA NIIDEN TESTILAITE

Lloyd LRX Plus/C 5kN

 • 4 vaihdettavaa voimanmittauskennoa (5 kN, 2.5 kN, 500 N, 100 N and 20 N)
 • X-Y pöytä
 • Asiakaskohtaiset aputyökalut
 • Tietokoneohjelmisto Nexygen MT v4.5

Materiaalitesteissä käytettävän testilaitteen tekniset tiedot:

 • Voima-alue 5 kN
 • Näytteenottotaajuus 1000 Hz
 • Liikkeen pituus: 1 – 735 mm
 • Nopeus 0,01 to 1020 mm/min
 • Tarkkuus <0,2%
 • Voiman tarkkuus < 0,005%
 • Jatkon tarkkuus < 0,1 micron